vinotéky kolkmann

Vinotéka Kolkmann / skály u Wagramu:

Celková plocha: 400 m2

Plánování: Arch. Ing. Christoph Haas

Začátek plánování: 03. 2010

Dokončení: 10. 2011

Rozvojem pro hlavní vinařství ve Wagramu bylo rozšíření stávajícího výrobního areálu. Nové prodejní a degustační místo s integrovanou kanceláří by mělo jako vizitka závodu převzít navenek prezentaci závodu a vytvářet současně vstupní bránu k Wagramu. Stavební objekt byl koncipován jako obchodní značka a má návštěvníky už zdaleka zvát a motivovat k návštěvě.